ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) elkötelezett az információs önrendelkezési jogok védelme iránt.
Kérjük, olvasd el adatvédelmi tájékoztatónkat.

Az adatkezelő:

A honlapon és aloldalain keresztül, valamint hozzánk e-mailen beérkezett tárolt adatok kezelője az Utcáról Lakásba! Egyesület.
Postacím: 1082 Bp., Baross utca 112. I/4., e-mail: info@utcarollakasba.hu

A kezelt adatok köre:

A weboldalon való böngészés során a weboldal cookie-kat (sütiket) tárol. Ezek rögzíthetik a weboldalon tartózkodás kezdetét és végpontját. Egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett is tárolásra kerülnek.

Személyes adatokat kizárólag a felhasználó hozzájárulásával tárolunk, hírlevélre való feliratkozásnál, önkéntes jelentkezésnél, programokra, rendezvényekre való e-mailes regisztrációkor vagy az Otthonteremtő Nagykövet programhoz való csatlakozásnál. Ezek a következők: e-mail cím, név.

Az adatkezelés célja:

Az utcarollakasba.hu honlap felkeresése, a honlapon való tartózkodás során megvalósuló adatkezelések az oldal működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történnek, ideértve a felhasznált websütik (cookie-k) igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás, az önkéntesnek jelentkezés és az Otthonteremtő Nagykövet programba való jelentkezést lehetővé tevő aloldalak az egyesület tevékenységeinek népszerűsítését és az érdeklődők bevonását célozzák. A programokra, rendezvényekre való feliratkozás esetében a cél, hogy a résztvevők számát előre lássuk, illetve, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos, előre nem látott változásokról e-mailen értesítést tudjunk küldeni.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelésének kezdete az érintett által, az adatoknak az Adatkezelő birtokába bocsátása, a vége pedig a hozzájárulás visszavonása.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A tárolt adatokhoz az Adatkezelő fér hozzá, azokat harmadik félnek nem továbbítja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását. A tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed az Utcáról Lakásba! Egyesület által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését az Utcáról Lakásba Egyesület az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti. Az Utcáról Lakásba Egyesület az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.