MI LEGYEN AZ
ÜGYNÖKSÉG CÉLJA?

A lakásügynökséggel olyanokat is stabil lakhatáshoz
juttathatunk, akik nem tudnák megfizetni a piaci lakbéreket.
Ehhez először azt kell eldöntenünk, mi az ügynökség célja:

Hasznos, ha kezdetben szűken határozzuk meg a fő célt, és ennek
elérésére fókuszálunk: különben szétforgácsolódhat a figyelmünk és
egyik célt sem érjük el. Amikor a működés már stabil, bővíthetjük
a célokat.

KI LEGYEN AZ ÜGYNÖKSÉG
CÉLCSOPORTJA?

Az ügynökség célcsoportját a célokból lehet levezetni, ezen
belül szakmai döntésekre is szükség lehet. Fel kell tárni,
hogy az önkormányzatnak van-e elég erőforrása, szolgáltatása
arra, hogy az adott csoportot támogassa, fizetőképességét
megerősítse.

hajléktalan emberek reintegrációja

munkával rendelkező, szállón
éjszakázó hajléktalan emberek

hajléktalanság megelőzése

állami gondozásból kilépő fiatalok,
súlyosan eladósodott, dolgozó emberek
és családok, kilakoltatás előtt állók

egészségtelen vagy túlzsúfolt
lakásokban élők arányának
csökkentése

dolgozó szegények, akik rossz
minőségű, a szükségesnél jóval kisebb
lakást bérelnek

az önálló lakhatás támogatása
tömegszállások, bentlakásos
intézmények helyett

munkásszálláson lakók, fogyatékos
emberek otthonában lakók, (kis
segítséggel) önálló életvitelre képes
idősek

gyermekek esélyegyenlőségének
növelése a lakásminőség javítása
által

sokgyermekes (különösen kisgyermekes)
családok, egyszülős családok, fogyatékos
gyermeket nevelő családok

az alsó középosztály megerősítése,
lecsúszásuk megállítása

alacsony bérű szakmában dolgozók
(szociális, egészségügy, oktatás)

az önkormányzati közszolgáltatások
minőségének javítása, szakemberek
megtartása

önkormányzati intézmények
szakképzett dolgozói

mobilitás, gazdasági hatékonyság, a
gazdasági fejlődés élénkítése, az
üresen álló lakások hasznosításával

hiányszakmában dolgozó (de az átlag
körül vagy alatt kereső) képzett
munkavállalók, a kerületben új
vállalkozásba kezdők